Regulamin

1. Wynajem studia możliwy jest tylko po uprzedniej rezerwacji telefonicznej lub mailowej i wpisaniu w grafik. Wpisanie w grafik równoznaczne jest z potwierdzeniem rezerwacji.
2. Czas korzystania z studia nalicza zgodnie z zadeklarowanymi godzinami.
3. Płatność za korzystanie z studia następuje przelewem z góry lub gotówką przed wejściem do studia.
4. Istnieje możliwość odwołania rezerwacji min. 24h przed jej rozpoczęciem.
5. Wszelkie nieprawidłowości i zastane uszkodzenia należy niezwłocznie zgłaszać obsłudze studia.
6. W razie nieznajomości lub niepewności co do działania sprzętu prosimy zgłaszać się do obsługi studia.
7. Osoby wynajmujące studio do celów muzycznych mają zakaz korzystania z sprzętu fotograficznego i vice versa.
8. Wynajmujący zobowiązani są do pokrycia wszelkich strat związanych z niewłaściwym korzystaniem z powierzonych urządzeń i pomieszczeń.
9. Zabrania się stawiania jakichkolwiek płynów na sprzęt muzyczny.
10. W studio obowiązuje zakaz spożywania alkoholu i stosowania innych używek.
11. W studio obowiązuje zakaz palenia papierosów. Pojawienie się dymu w studio skutkuje natychmiastowym przyjazdem straży pożarnej i pokryciem kosztów nieuzasadnionego przyjazdu przez wynajmującego.
12. W studio należy zachować porządek odstawiając sprzęt w miejsca, w których znajdował się przed wynajęciem.
13. Nie odpowiadamy za rzeczy pozostawione bez opieki.
14. Pomieszczenie objęte jest stałym, rejestrowanym monitoringiem. Właściciel zastrzega sobie prawo do użycia nagrań z monitoringu w przypadku łamania regulaminu.
15. Korzystanie z studia równoznaczne jest z akceptacją powyższego regulaminu.